Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Štúdia zastavanosti
„Pod Vŕškom"

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Štvrtok 29. 06. 2017
Meniny má Peter a Pavol, Petra

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

  LVO
MO
podbfs
Kotlik170708
cykpoh
NJ
CoKdeJe
obaly
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty

 
CBA
tempo
CableConnect
pohrebne
kominar-

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Dokumenty Obecného ÚraduTlačivá a formuláre

::Žiadosť o prijatie dieťaťa do Mat. škôlky - 2017
::Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností pre fyzickú a právnickú osobu
::Poučenie na vyplneniu daňového priznania k dani z nehnuteľností pre fyzickú a právnickú osobu
::Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností pre fyzickú a právnickú osobu
::Žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond
::Žiadosť o prenájom bytu obce Nižná
::Vyhlásenie rodičov detí z rodín, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi
::Formulár na posúdenie príjmu
::Oznámenie o uskutočnení kultúrneho podujatia
::Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
::Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
::Ohlásenie drobnej stavby
::Ohlásenie stavebných úprav
::Ohlásenie udržiavacích prác
::Žiadosť o stavebné povolenie
::Žiadosť o stavby pred jej dokončením
::Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
::Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie
::Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
::Žiadosť o odpustenie poplatku, alebo zníženia poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov
Stránka: 1  

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |