Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Štúdia zastavanosti
„Pod Vŕškom"

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Streda 26. 07. 2017
Meniny má Anna, Hana

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

PFS2017
PMD
  Pltcas2017
CoKdeJe
obaly
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty

 
CBA
tempo
CableConnect
pohrebne
kominar-

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Dokumenty Obecného ÚraduIné dokumenty

::Schválený Záverečný účet obce za rok 2016
::Systém zberu a nakladania s jednotlivými druhmi odpadu
::Schválený rozpočet na roky 2017 ‐ 2019
::Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017
::Návrh rozpočtu 2017 - 2019
::Štatút obce Nižná
::Plán hlavných úloh obce Nižná na rok 2016
::Plnenie programového rozpočtu obce a monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I. – XII. 2015
::Záverečný účet obce rok 2015
::NÁVRH - Záverečný účet obce rok 2015
::Rozpočet obce na roky 2016-2018
::Návrh rozpočtu obce na roky 2016-2018
::Programový rozpočet Obce Nižná 2015
::Rozpočet na rok 2015
::Záverečný účet obce za rok 2014
::Programový rozpočet Obce Nižná - zhodnotenie k 31.12.2014
::Návrh rozpočtu obce na roky 2015-2017
::Záverečný účet obce za rok 2013
::Návrh rozpočtu 2014-2016
::Záverečný účet Obce Nižná za rok 2012 - NÁVRH
::Plnenie programového rozpočtu obce a monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I. až XII. 2012 - NÁVRH
::Komentár k programovému rozpočtu na roky 2013 - 2015
::Rozpočet na rok 2013
::Programový rozpočet 2013 - 2015
::Komunitný plán sociálnych služieb obce Nižná na roky 2011-2016
::Poplatky za prenájom priestorov a služby DK Nižná
::Smernica č.1/2011 - postup zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami
::Cenník Tech. Služieb Nižná
::Rozpočet obce na rok 2010
::Volebný program pre rok 2010
::Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Nižná
::Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Nižná m.č.Zemianska Dedina
::Prevádzkový poriadok Domu smútku v obci Nižná
::Program rozvoja bývania obce Nižná
::Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce konaných 2.12.2006
::Nové opatrenie v sociálnej politike účinné po 1.1. 2006 pre rodiny s deťmi odkázané na pomoc
::Knižničný a výpožičný poriadok knižnice
::Organizačný poriadok OcÚ v Nižnej
::Plán Hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do roku 2015
Stránka: 1  

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |