Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Štúdia zastavanosti
„Pod Vŕškom"

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Streda 26. 07. 2017
Meniny má Anna, Hana

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

PFS2017
PMD
  Pltcas2017
CoKdeJe
obaly
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty

 
CBA
tempo
CableConnect
pohrebne
kominar-

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Dokumenty Obecného ÚraduZmluvy

::Zmluva o nájme - DSI DATA s.r.o. - Z2017/31    Zverejnené 27.6.2017
::Zmluva o dodávke elektriny - BCF s.r.o. - Z2017/30    Zverejnené 26.6.2017
:: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 299/O/OK-2017 - ŽSK - Z2017/29    Zverejnené 13.6.2017
::Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR - Z2017/28    Zverejnené 9.6.2017
::Zmluva o prevode práv k použitiu filmových diel - SATURN ENTERTAINMENT, s.r.o. - Z2017/27    Zverejnené 9.6.2017
::Zmluva o prevádzke webového sídla - Galileo Corporation s.r.o. - Z2017/26    Zverejnené 24.5.2017
::Zmluva o dielo - Galileo Corporation s.r.o. - Z2017/25    Zverejnené 24.5.2017
::Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - SSE-Distribúcia - Z2017/24    Zverejnené 25.4.2017
::Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - SSE-Distribúcia - Z2017/23    Zverejnené 25.4.2017
::Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - SSE-Distribúcia - Z2017/22    Zverejnené 25.4.2017
::Zmluva o združenej dodávke elektriny - Z2017/21    Zverejnené 21.4.2017
::Kúpna zmluva parcela reg. EKN č. 1176,1177 - Z2017/20    Zverejnené 20.4.2017
::Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr Tech. služby - MADE spol. s.r.o. - Z2017/19    Zverejnené 20.4.2017
::Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr - MADE spol. s.r.o. - Z2017/18    Zverejnené 19.4.2017
::Zmluva o prevádzke webového sídla - Galileo Corporation s.r.o. - Z2017/17    Zverejnené 11.4.2017
::Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - OZ Iný prístup-deti v rovnováhe - Z2017/16    Zverejnené 7.4.2017
::Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - JDS - Z2017/15    Zverejnené 6.4.2017
::Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Autoškola Peter Štrnáľ - Z2017/14    Zverejnené 6.4.2017
::Distribučná a licenčná zmluva - MARKÍZA - Z2017/13    Zverejnené 30.3.2017
::Dodatok k zmluve o výpožičke - MinvSR - Z2017/12    Zverejnené 20.3.2017
::Servisná zmluva - 3omedia, s.r.o. - Z2017/11    Zverejnené 10.3.2017
::Darovacia zmluva - KOMTERM Slovensko, a.s. - Z2017/10    Zverejnené 6.3.2017
::Zmluva o nájme - PaedDr. Marián Babinský - Z2017/09    Zverejnené 1.3.2017
::Zmluva o nájme - Orava tenis academy, s.r.o. - Z2017/08    Zverejnené 1.3.2017
::Zmluva o poskytovaní poradenských služieb - JLM CONSULTING, s.r.o. - Z2017/7    Zverejnené 20.2.2017
::Zmluva o dielo - Siemens s.r.o. - Z2017/6    Zverejnené 20.2.2017
::Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ŠK ORAVAMAN - Z2017/5    Zverejnené 17.2.2017
::Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - FK - Z2017/4    Zverejnené 17.2.2017
::Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - TJ - Z2017/3    Zverejnené 17.2.2017
::Zmluva o dodávke elektriny - BCF s.r.o. - Z2017/2    Zverejnené 17.2.2017
::Zmluva o dodávke elektriny - BCF s.r.o. - Z2017/1    Zverejnené 17.2.2017
::Dodatok k zmluve o nájme - Rabaka reklamné panely, s.r.o. - Z2016/54    Zverejnené 26.1.2017
::Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi - František Jendroľ-KOVOT - Z2016/53    Zverejnené 20.1.2017
::Zmluva o dielo - ECO-LOGIC s.r.o. -Z2016/52    Zverejnené 23.12.2016
::Zmluva o združených dodávkach zemného plynu - MET Slovakia, a.s. - Z2016/51    Zverejnené 22.12.2016
::Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2016 - Z2016/50    Zverejnené 22.12.2016
::Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - FK Nižná. - Z2016/49    Zverejnené 21.12.2016
::Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - V.I.A.C. - Z2016/48    Zverejnené 21.12.2016
::Dodatok k zmluve o dielo - Technické služby DK - Z2016/47    Zverejnené 21.12.2016
::Zmluva o poistení pracovníkov - KOOPERATÍVA - Z2016/46    Zverejnené 5.12.2016
::Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Leonard Mika – súkromná AUTOŠKOLA - Z2016/45    Zverejnené 24.11.2016
::Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Eva Vojteková AUTOŠKOLA EGAMA - Z2016/44    Zverejnené 24.11.2016
::Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Stredná odborná škola lesnícka so sídlom Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín - Z2016/43    Zverejnené 24.11.2016
::Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Daniel Bôžek – Autoškola - Z2016/42    Zverejnené 24.11.2016
::Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Spojená škola so sídlom Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín - Z2016/41    Zverejnené 24.11.2016
::Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Ladislav Húska - Z2016/40    Zverejnené 24.11.2016
::Zmluva o nájme nehnuteľnosti - AUTOŠKOLA Lenka Jasiurova - Z2016/39    Zverejnené 24.11.2016
::Príkazná zmluva, preklad textu - Jana Mitana - Z2016/38    Zverejnené 28.10.2016
::Rámcová dohoda - Euro Dotácie a.s. - Z2016/37    Zverejnené 26.10.2016
::Dohoda o zabezpečení povinnej práce - Okresný súd Námestovo - Z2016/36    Zverejnené 20.10.2016
::Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia - PUĽS -Z2016/35    Zverejnené 10.10.2016
::Zmluva o odbere odpadu - Marián Ondrík Z2016/34    Zverejnené 7.10.2016
::Mandátna zmluva - JUDr. Serek - Z2016/33    Zverejnené 19.9.2016
::Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy - JUDr. Serek - Z2016/32    Zverejnené 19.9.2016
::Zmluva o spolupráci - Slovenská sporiteľňa - Z2016/31    Zverejnené 3.8.2016
::Zmluva o dielo - ŠPORTFINAL s.r.o. - Športové ihrisko s atletickou dráhou - Z2016/30    Zverejnené 11.7.2016
::Mandátna zmluva - verejné obstarávanie, výmena okien ZŠsMŠ - Z2016/29    Zverejnené 22.6.2016
::Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - JDS - Z2016/28    Zverejnené 13.6.2016
::Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby Z2016/27    Zverejnené 10.6.2016
::Kúpna zmluva pozemkov KN-C 3133/3, KN-C 3136/6, KN-C 3136/8 - Z2016/26    Zverejnené 3.6.2016
::Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - OZ ZOEE - Z2016/25    Zverejnené 1.6.2016
::Zmluva o dielo - Ing. Milan Štúr - Z2016/24    Zverejnené 30.5.2016
::Kúpna zmluva - CKN č.4017/2 - Z2016/23    Zverejnené 23.5.2016
::Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu Z2016/22    Zverejnené 20.5.2016
::Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - OZ LOD - Z2016/21    Zverejnené 19.5.2016
::Zámenná zmluva - Kabáč - Z2016/20    Zverejnené 11.5.2016
::Zámenná zmluva - Kabáčová - Z2016/19    Zverejnené 11.5.2016
::Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ORAVAN senior - Z2016/18    Zverejnené 9.5.2016
::Zmluva o nájme parcely CKN 914/3 k.ú. Nižná - Z2016/17    Zverejnené 3.5.2016
::Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR - Z2016/16    Zverejnené 20.4.2016
::Zmluva o poskytovaní služby InBiz - Z2016/15    Zverejnené 19.4.2016
::Zmluva o e-komunikácii a poskytovaní e-služieb - Z2016/14    Zverejnené 13.4.2016
::Kúpna zmluva - traktorová vlečka - Z2016/13    Zverejnené 11.4.2016
::Zmluva o nájme - Orava tenis academy s.r.o. - Z2016/12    Zverejnené 11.4.2016
::Mandátna zmluva - stavebný dozor - Z2016/11    Zverejnené 11.4.2016
::Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku KaHR-22VS-1001/0269/117 - Z2016/10    Zverejnené 14.3.2016
::Zmluva o nájme nehnuteľnosti - p.č.815 - Z2016/9    Zverejnené 8.3.2016
::Zmluva o nájme nehnuteľnosti - p.č.815 - Z2016/8    Zverejnené 3.3.2016
::Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - FK Nižná - Z2016/7    Zverejnené 16.2.2016
::Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - TJ Nižná - Z2016/6    Zverejnené 15.2.2016
::Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ŠK ORAVAMAN - Z2016/5    Zverejnené 15.2.2016
::Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - MHSR - Z2016/4    Zverejnené 1.2.2016
::Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - OZ Iný prístup-deti v rovnováhe - Z2016/3    Zverejnené 28.1.2016
::Zmluva o nájme pozemku KNC p.č.2813/12 - Z2016/2    Zverejnené 21.1.2016
::Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Z2016/1    Zverejnené 11.1.2016
::Zmluva o poskytovaní auditorských služieb - Z2015/75    Zverejnené 29.12.2015
::Dodatok k zmluve - KOMTERM - Z2015/74    Zverejnené 21.12.2015
::Dodatok k zmluve - KOMTERM - Z2015/73    Zverejnené 21.12.2015
::Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - MHSR - Z2015/72    Zverejnené 18.12.2015
::Zmluva o výpožičke podperných bodov - SSE-Distribúcia - Z2015/71    Zverejnené 18.12.2015
::Kúpno-predajná zmluva -Plančo - TS Nižná, Zetor - Z2015/70    Zverejnené 15.12.2015
::Dodatok k zmluve o dielo - TS Nižná Z2015/69    Zverejnené 8.12.2015
::Dodatok k zmluve o dodávke tepla - KOMTERM Slovensko, a.s. - Z2015/68    Zverejnené 8.12.2015
::Dodatok k zmluve o dodávke tepla - KOMTERM Slovensko, a.s. - Z2015/67    Zverejnené 8.12.2015
::Dodatok k zmluve o dodávke tepla - KOMTERM Slovensko, a.s. - Z2015/66    Zverejnené 8.12.2015
::Mandátna zmluva - Star EU a.s. - Obnova verejného osvetlenia    Zverejnené 8.12.2015
::Rámcová kúpna zmnluva - tatrex skk s.r.o. - Z2015/64    Zverejnené 8.12.2015
::Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - MHSR - Obnova verejného osvetlenia - Z2015/63    Zverejnené 8.12.2015
::Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK, a.s. - Z2015/62    Zverejnené 1.12.2015
::Dodatok k zmluve o dielo - Obnova verejného osvetlenia - Z2015/61    Zverejnené 30.11.2015
Stránka: 1  2  3  4  5  ... 5  Ďalšia

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |