Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Štúdia zastavanosti
„Pod Vŕškom"

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Štvrtok 29. 06. 2017
Meniny má Peter a Pavol, Petra

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

  LVO
MO
podbfs
Kotlik170708
cykpoh
NJ
CoKdeJe
obaly
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty

 
CBA
tempo
CableConnect
pohrebne
kominar-

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Fauna

srna   Početnosťou, rozmanitosťou tvarov a jedinečnosťou životných prejavov nezaostávajú za rastlinstvom Nižnej ani živočíšne spoločenstvá.

  Druhovo najpočetnejšia je skupina nižších živočíchov - bezstavovcov. V lesoch, na lúkách i na poliach je rozšírená fauna pavúkov, z ktorých sa vzácne vyskytuje aj lovčík pobrežný. Žije v močiaroch a lesných priekopách.

  Pozornosť milovníkov prírody v blízkosti vôd pútajú vážky ako hadovka obyčajná, šidielko červené a malé, šidielko obyčajné a vážka obyčajná. Mnohé druhy chrobákov sú pre svoju užitočnosť chránené. Patrí medzi ne napríklad svižník poľný, bystruška kožovitá, bystruška fialová a zlatá, potápnik obrúbený. Z motýľov získavajú obdiv elegantné, pestrofarebné babôčky (pávooká, admirálska, osiková, žihľavová), žltáčik rašetliakový a žeruchový, dúhovec väčší. Vzácne sa v chotári vyskytuje aj jeden z najväčších denných motýľov strednej Európy - vidlochvost feniklový.

  Na Ostražici bol v minulosti pozorovaný aj vzácny (ohrozený) jasoň červenooký, húsenice ktorého sa živia na rozchodníku bielom.

  Rieka Orava je vyhľadávaným miestom rybárov. Z pôvodných druhov rýb sa vyskytuje pstruh potočný, lipeň obyčajný, jalec obyčajný a hlavatý, čerebľa, plotica a červenica, belička, početné sú tu mreny a podustvy, nosále. Až tu vytiahne kráľovná našich vôd, hlavátka. Vysádzaním rýb do Oravskej priehrady, vyrovnávacej nádrže Tvrdošín i do Oravy, objavujú sa i v rieke pstruhy dúhové, kapor, zubáč, pleskáč a šťuka.

  Obojživelníky v okolí Nižnej reprezentuje skokan hnedý, ropucha obyčajná a zelená, kunka žltobruchá. Na brehoch Studeného potoka a v lesných kalužiach možno zjari nájsť mloka horského a karpatského, v lesných studničkách salamandru škvrnitú. Z plazov je bežná jašterica obyčajná, slepúch lámavý, vretenica obyčajná. Vzácnejšie sa vyskytuje užovka obyčajná.

Ryby

  Pestré sú vtáčie spoločenstvá. Údolím Oravy vedie významná ťahová cesta vodného vtáctva, čo v čase migrácie obohacuje prírodu Nižnej o mnohé vzácne druhy. V menšom počte sa tu zastavuje kačica ostrochvostá a chrapka, chocholačka sivá a vrkočatá, potápka chocholatá, potápka malá, lyska čierna, turpan čierny, čorík bahenný, rybár riečny, chriašť bodkovaný, kúdelnička lužná, kalužiačik malý, kulík riečny, močiarnica mekotavá.

  Každoročne zimujú na rieke labute veľké. Pri rieke hniezdia divé kačice, strnádky trsťové, červenáky karmínové a rybárik obyčajný. Na Studenom potoku je hojný vodnár obyčajný. V lesoch hniezdi myšiak hôrny, jastrab veľký, sokol myšiar. Vzácny je bocian čierny, výr skalný a orol krikľavý. Na Prasatíne sa vzácne vyskytuje ohrozený tetrov obyčajný.

  Obyvateľom obce sú svojím vzhľadom alebo melodickým hlasom známe lastovičky, belorítky, trasochvosty, kanárik, zelienka, stehlík obyčajný, žltochvost domový, drozd čvíkotavý, hrdlička záhradná. V Nižnej hniezdi jeden pár bocianov bielych.

Cicavce

  Z cicavcov je verejnosti blízka poľovná zver (jeleň, srnec, diviak). Vzácnejší je rys ostrovid a medveď hnedý. V posledných rokoch sa v chotári objavuje aj vlk obyčajný. Zo vzácnych a ohrozených druhov cicavcov žije v rieke Orave i v Studenom potoku vydra a dulovnica. V Orave je hojná ondatra pižmová. Za súmraku a v noci možno priamo v obci pozorovať vo vzduchu netopiere loviace hmyz. Pestrá a krásna, plná života i dramatických udalostí je príroda v Nižnej.

fotografia: Miroslav Šurin

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |