Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Štúdia zastavanosti
„Pod Vŕškom"

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Streda 26. 07. 2017
Meniny má Anna, Hana

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

PFS2017
PMD
  Pltcas2017
CoKdeJe
obaly
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty

 
CBA
tempo
CableConnect
pohrebne
kominar-

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

História obce

nizna1912   Archeologické nálezy z doby bronzovej, ale najmä dodatočne objavené halštatské hradisko na vrchu Ostražica dokazujú, že v chotári Nižnej možno rátať s osadou už pred 13. storočím. Prvý nepriamy písomný doklad na existenciu stredovekej obce máme z r. 1380. Podľa zaznamenaného odporúčania, aby kasteláni Oravského hradu ochraňovali slobody a práva poddaných z Vyšného Tvrdošína (Twardoschin superior), musel súčasne jestvovať aj Nižný Tvrdošín (Twardoschin inferior), ktorým mohla byť iba Nižná.

  S určitosťou možno tvrdiť, že o 15 rokov neskôr, teda roku 1395 už dolná dedina Twardoschin (Nižná) existovala a v roku 1420 sa už v listinách uvádza pod menom Nissne Wes ako príslušenstvo Oravského hradu. Podľa posledných výskumov sa dokonca predpokladá, že Nižná je staršou osadou ako Tvrdošín. Významnejšiemu postaveniu vďačí Tvrdošín iba svojej výhodnej geografickej polohe a zriadeniu tridsiatkovej stanice pri brode cez Oravu.

  V 15. storočí sa klčovaním získavala nová pôda pre poľnohospodárske účely a pribúdali noví obyvatelia. Chotár obce bol však ešte začiatkom nasledujúceho storočia neurčitý, najmä od Krásnej Hôrky a Zemianskej Dediny. Uvádzaný bol nasledovne: ,,Hranice majú s osadou Krasna Huorka spoločné a od obyvateľov Zemianskej Dediny podobne majú hranice nevyznačené. Za Oravou užívajú pôdu po potok Studená. S Podbielčanmi užívajú pôdu až po Červenú Skalu a po vrch (Maguru- pozn. P.H.) hore prosto,,. Hoci Nižná bola dlhé stáročia súčasťou panstva Oravského hradu, dynamický rozvoj zaznamenala už počas stredoveku. V 15. storočí tu už stál farský kostol sv. Havla (Gála). Najneskôr od 16. storočia mala organizovanú obecnú správu. Už v r. 1624 tu stáli dva mlyny a píla. V tom čase mala obec vyše 400 obyvateľov. V roku 1625 Oravské panstvo svojim obciam stanovilo nový súpis poddanských povinností a poplatkov - urbár. Uvádza sa v ňom aj Nižná Ves s presne stanovenou výškou a rozsahom naturálnych a peňažných povinností a poplatkov.

  Pokojný vývoj obce v nasledujúcich rokoch narušili živelné pohromy a tiež požiare spôsobené cudzími vojskami. V roku 1666 boli želiarske domy vyvrátené povodňou a už neboli obnovené. Obec pustla. Ovplyvnil to aj prechod Litovského vojska Jána Sobieskeho cez Oravu. V urbári, ktorý dalo v roku 1686 vyhotoviť Oravské panstvo Urbarium renovatum sub 1686 cum conscripcione Allodiorum dominalium sub Arcensis ... sa o Nižnej píše ,, ... pagus iste totaliter et ex integro per Litvanos fuerat exustus.... - túto dedinu úplne vypálili Litovci, mnohí obyvatelia obce sa odtiaľto rozutekali kade-tade. Siatiny sú zničené. ,, Pustošenie uvedeného vojska ešte znásobili dva ďalšie požiare.

  V roku 1695 sa uskutočnil súpis usadlostí podľa jednotlivých farností (bolo ich 6: veličianska, nižnianska, jablončnianska, trstenská, tvrdošínska a námestovská). Do nižnianskej farnosti patrili vtedy obce: Nižná, Zuberec, Habovka, Biely Potok, Podbiel a Zemianska Dedina. V roku 1714 bolo na území Nižnej obsadených 14 usadlostí a žilo tu 107 gazdov (asi 505 ľudí).

  O priaznivom či menej priaznivom rozvoji obce v ďalších desaťročiach nám niečo povedia aj sčítania obyvateľov. V r. 1785 tu žilo 1031 obyvyvateľov, v r. 1825 - 1179 obyv., v r. 1869 - 1223 obyv., v r. 1880 - 1118 obyv., v r. 1890 - 1217 obyv., v r. 1910 - 910 obyv., v r. 1921 - 829 obyv., v r. 1934 - 924 obyv., v r. 1940 - 933 obyvateľov.

zdroj: Nižná - vlastivedná monografia, autor Peter Huba, r.1995

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |