Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Štúdia zastavanosti
„Pod Vŕškom"

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Štvrtok 29. 06. 2017
Meniny má Peter a Pavol, Petra

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

  LVO
MO
podbfs
Kotlik170708
cykpoh
NJ
CoKdeJe
obaly
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty

 
CBA
tempo
CableConnect
pohrebne
kominar-

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Františkova huta

huta3Z histórie vieme, že prvé zmienky o železiarskom podnikaní na Orave pochádzajú zo začiatku 17. storočia. Pod vplyvom veľmi intenzívneho vyhľadávania rudy sa v druhej polovici l8.storočia začala v Nižnej vytvárať jedna oblastí podnikania - železiarstvo. Na základe toho bola začatá výstavba železiarne v katastri obce Nižná.
Začiatkom 19 storočia Oravské panstvo vlastnilo bane v Oraviciach v Chyžnom. V Zuberci, v Choči a tiež v Likavke pri Ružomberku. Po viacerých pokusoch o vybudovanie železiarní na rôznych miestach a po skúškach rudy dostalo Oravské panstvo v r. 1819 povolenie od Substituovaného banského súdu v Malužinej na vybudovanie železiarne pri Podbieli. V povolení sa uvádzali dve alternatívy-miesto povyše Podbiela. kde mal stáť pivovar a za potokom v katastri obce Nižná.
Konečné rozhodnutie bolo železiareň postaviť v katastri obce Nižnej, kde stojí doteraz. Na jej výstavbu podpísali podnikatelia Jozef Dávid Lux, Liebman Polatschek a Wiliam Herz dohodu s Oravským panstvom, v ktorej sa hovorilo o výstavbe dvoch „ kuzní“* v rokoch 1836 a 1837 a o výstavbe vysokej pece v roku 1838. Do roku 1839 mali byť vystavené ostatné „kuzne". Podnikatelia získali bezplatne pozemok , drevo na stavbu a mnoho iných výhod. Pri stavbe pomáhal anglický technik Newbuild. Železiareň pomenovali Františkovu huta. Dodavateľmi rudy mali byť bane v Juráňovej doline, na okolí Zuberca, Habovky a v Malatinej. Roku 1831 dostalo Oravské panstvo povolenie aj na ťažbu železnej rudy v Chocholovskej holi pri Čiernom Dunajci. Doprava rudy spôsobovala veľké problémy. Najmä zo vzdialených baní. Keď zlé cesty za dažďa rozmokli. povozy zapadli do blata a ľudia museli nosiť rudu na chrbtoch. Roku 1840 spoločnosť, ktorá stavala železiareň, sa rozpadla pre vnútorné nezhody. Podnik však napriek tomu pracoval ďalej. Podľa archívnych prameňov tu v roku 1842. 1843 pracovalo 22 občanov. Okrem nich tu pravdepodobne pracovali aj poddaní z okolitých dedín. Železiareň však neprosperovala a postupne upadala. Úlohu tu zohralo aj zrušenie poddanstva, nekvalitná ruda. zastaralé zariadenie a tiež hospodárska kríza v rokoch 1851-1861. Železiareň zanikla roku 1862. Dnes tu návštevník môže vidieť zvyšky stavby- obvodové múry. zostatok budovy, v ktorej boli mechy na vháňanie vzduchu do pece.
Poniže už v zemi zostali len základy budovy hámra. Za zvyškami hlavnej budovy železiarne je halda železnej rudy.

Františkova Huta podľa dostupných dokladov patrila vždy aj s pozemkami Urbáru Podbiel. Tesne po revolúcii asi v rokoch 1991-2 študentská organizácia Strom života za účelom konzervácie a údržby tejto nehnuteľnosti založila Občianske združenie Františkova Huta (jej šéfom bol vtedy študent a nedávno splnomocnenec vlády pre povodne Ing. Martin Kováč). Toto občianske združenie odkúpilo od Urbáru Podbiel za symbolickú korunu Františkovu hutu a vykonalo tam udržiavacie stavebné práce. Potom toto združenie prestalo z rôznych dôvodov svoju činnosť. Od roku 1997 sa nikto o tento objekt nestaral. Podľa vyjadrenia starostu Obce Podbiel až na podnety turistov a občanov na obec Podbiel , že sa nestará nikto o národnú technickú pamiatku v roku 2009 starosta obce Podbiel vyvolal rokovanie o riešení tejto problematiky. Ani dovtedy a ani potom o túto nehnuteľnosť neprejavil nikto ani Obec Nižná záujem. Výsledkom rokovaní bolo, že v roku 2010 občianske združenie Františkova Huta darovalo Obci Podbiel so súhlasom Urbáru Podbiel (predkupné právo) Františkovu hutu. Teraz je stav taký, že nehnuteľnosť (stavba) patrí Obci Podbiel, pozemok patrí Urbáru Podbiel a všetko sa nachádza v katastrálnom území Obce Nižná.

Letecké zábery na Františkovu hutu

huta1 huta2

Fotografie

huta3 huta4 huta5 huta6
huta7      
fotografie: Miroslav Šurin (okrem leteckých záberov)

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |