Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Štúdia zastavanosti
„Pod Vŕškom"

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Štvrtok 27. 04. 2017
Meniny má Jaroslav

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

  maj2017
RK
storm
RK
OT
OTs
storm
OF
CoKdeJe
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín svojím rozhodnutím zo dňa 30.03.2017,

z r u š u j e

veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat vyhlásené v dôsledku výskytu vysokopatogénneho kmeňa vtáčej chrípky, ktoré boli platné od 16.2.2017 až do odvolania…

11.4.2017    Prečítané 43x

Prerušenie distribúcie elektriny

SSE v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude v dňoch

  • 9.5.2017 od 8:00 do 14:30 (ul. Partizánska)
  • 10.5.2017 od 7:30 do 13:30
  • 10.5.2017 od 12:00 do 18:00 (ul.Generála Štefánika, Jána Holého, Jesenského, Kollárova, Orličie, Partizánska, Podjavorinskej, Šoltésovej, Tajovského, Za mostom a Záhradnícka)

 úplny zoznam dotknutých odberných miest je na výveskách obce a v priložených vyrozumeniach

11.4.2017    Prečítané 61x

Firma JUKKA bude predávať stromčeky

Firma JUKKA bude predávať v streda 12. apríla 2017 v čase 9.00 - 10.15 hod. na trhovisku v Nižnej nasledujúce stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ringloty,  oskoruše,  čerešne,  višne,  stromčekové  i  kríkové  rezistentné  egreše, stromčekové  a  kríkové  ríbezle,  liesky,  maliny,  vinič  stolový,  černice,  čučoriedky kanadské  a  čukotské,  ruže  kríkové,  ťahavé  a  stromčekové,  rododendrony,  azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné…

6.4.2017    Prečítané 42x

Predaj ovocných stromčekov

Oznamujeme Vám, že firma Kohaplant, spol. s r.o. - Váš dlhoročný predajca ovocných drevín uskutoční predaj ovocných stromčekov na tržnici v stredu 5.4.2017 od 1600 do 1630hod. Predajný sortiment stromčekov bude nasledovný:…

4.4.2017    Prečítané 85x

Urbár - výplata podielov za rok 2016

Urbár, pozemkové spoločenstvo, 027 43 Nižná oznamuje svojim členom, že výplata podielov za rok 2016 bude dňa 4.apríla 2017 (utorok) v čase od 900 hod. do 1700 hod. v budove Urbáru…

3.4.2017    Prečítané 64x

Preventívne protipožiarne kontroly

Obecný úrad oznamuje občanom, že v sobotu 01.04.2017 v doobedných hodinách budú vykonávané preventívne protipožiarne kontroly rodinných domov a priľahlých hospodárskych budov. Tieto preventívne protipožiarne kontroly budú vykonávať členovia Dobrovoľného obecného hasičského zboru.

  • pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol je preverované dodržiavanie povinností občanov vyplývajúcich z predpisov o požiarnej ochrane
  • predpokladom úspešnej preventívnej činnosti je vzájomné korektné jednanie kontrolných skupín a majiteľov (užívateľov) objektov

31.3.2017    Prečítané 57x

Zdravotná prednáška

Pozývame Vás na zdravotnú prednášku O BYLINKÁCH A MASTIČKÁCH na potlačenie bolesti pohybového aparátu človeka vo štvrtok 6.4.2017 o 1400hod. v Rotunde DK v Nižnej

30.3.2017    Prečítané 163x

Zememeračské práce v priestoroch Vintišky

V stredu 29.3.2017 budú prevádzané zememeračské práce v priestoroch Vintiška, za účelom zhotovenia projektu protipovodňových opatrení. Žiadame preto občanov bývajúcich v tejto lokalite aby umožnili geodetom primeraný vstup na pozemky.

27.3.2017    Prečítané 78x

Brigáda - jarné upratovanie

JDS170326

Jednota dôchodcov Slovenska v Nižnej pozýva  svojich členov a ostatných dôchodcov
na Brigádu – jarné upratovanie,
ktorá sa uskutoční v stredu 29. marca 2017 o 900 hod.
Zraz brigádnikov bude pred obecným úradom.
Je potrebné priniesť si náradie…

26.3.2017    Prečítané 48x

Povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi

DPOPo dlhej zime sa jar začína ozývať naplno. Toto obdobie je typické pre jarné upratovanie, kedy dôkladne čistíme obytné i hospodárske budovy, svoje záhrady, odstraňujeme nepotrebné predmety a horľavý materiál. Pri týchto aktivitách však musíme mať v pozornosti aj riziko možného vzniku požiaru, spôsobené nedbanlivým správaním a porušovaním zásad ochrany pred požiarmi a to najmä nepovoleným spaľovaním a manipuláciou s otvoreným ohňom…

21.3.2017    Prečítané 95x

čo robiť, KÝM PRÍDE SANITKA

ROB DOBRO, DOBRO SA TI VRÁTI

Miestny spolok SČK s mladými zdravotníkmi Vám ochotne poradí v utorok 28.3. 2017 o 1600 v Bistre DK čo robiť,  KÝM PRÍDE SANITKA

15.3.2017    Prečítané 81x

Stránka: 1-2-3-4-5-6-7-8-... 41-Ďalšia

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |