Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Štúdia zastavanosti
„Pod Vŕškom"

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Štvrtok 29. 06. 2017
Meniny má Peter a Pavol, Petra

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

  LVO
MO
podbfs
Kotlik170708
cykpoh
NJ
CoKdeJe
obaly
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty

 
CBA
tempo
CableConnect
pohrebne
kominar-

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Kostol sväteho Gála

Kostol sv. gála   O náboženskom živote v obci z obdobia pred reformáciou v 16. storočí vieme veľmi málo. Do Tvrdošína ,kde Nižná patrila, doviedol Juraj Thurzo protestantských kazateľov - Martina Intibusa, Juraja Kurkoviča, Tomáša Uličného a roku 1593 Jaroslava Urbanoviča.

  Fara bola v obci zriadená v r. 1602 a v r. 1611 sa vo vizitácii E. Lányiho spomína farnosť. Budova fary bola postavená pozdĺž hlavnej cesty.

  Roku 1615 sa tamojší protestanti obrátili na zemepána Thurzu so žiadosťou o povolenie na pristavenie veže ku kostolu. V tomto období bol prestavaný aj kostol, ktorý mal gotické základy.

  Najstaršie dva zvony boli odliate v Banskej Bystrici v rokoch 1628-1629.

  V druhej polovici 17. storočia bola fara striedavo katolícka a evanjelická. Prvá katolícka vizitácia je z roku 1695. Kostol mal v tom období obraz Márie. Zo zápisov z r. 1702 sa dozvedáme, že kostol bol úplne klenutý a mal obvodový múr so strielňami.

  V rokoch 1706-1709 zhotovil miestny rezbár Gregor hlavný oltár, ktorý sa však nezachoval. V r. 1715 bol kostol renovovaný a v r. 1829 rozšírený. Ešte v roku 1833 bolo vo veži kostola päť zvonov z rokov 1628, 1629, 1790, 1791.

  O farskom kostole v Nižnej je podrobnejší popis v kanonickej vizitácii, ktorú v roku 1731 vykonal František Zichy s opátom kláštora sv. Juraja v Humennom. Okrem iného sa tu píše: "... bol zasvätený sv. Gálovi, opátovi. Slávnostná sv. omša bola slúžená nasledujúcu nedeľu a po dni patróna velebným a najctihodnejším pánom Lukášom Nataly v roku 1716. Má jeden oltár, ktorý bol zasvätený bl. Panne Márii a je pozlátený. Druhý bočný oltár si vyžaduje opravu. Bola na ňom vymenená oltárna doska. Má čierny drevený chór s organom so štyrmi registrami. V prevelebnom Svätostánku sa uchováva hostia, v krsteľnici tiež oleje. Krsteľnica je kamenná a udržiavaná v čistote. Ostatné predmety (nádoby) sú: monštrancia zo striebra, ciborium z mosadze a pozlátené. Kalich a patena sú strieborné a tiež pozlátené. Prenosná skrinka na sviatosť pre chorých je tiež strieborná a pozlátená."

  Do histórie farnosti v Nižnej sa výraznejšie zapísal aj rok 1911, keď bol na veži kostola opäť upevnený kríž a jej strecha bola pokrytá medeným plechom.

  V r. 1915 sa museli obyvatelia Nižnej a obcí patriacich do tejto farnosti rozlúčiť s menším zvonom, ktorý bol použitý, ako vačšina zvonov v tejto dobe, na výrobu zbraní a streliva. Veľký zvon sa nepodarilo zložiť z veže a tým bol zachránený. Nový zvon bol zakúpený v r. 1920 za finančného prispenia niektorých obyvateľov Nižnej vracajúcich sa z USA.

zdroj: Nižná - vlastivedná monografia, Peter Huba, 1995
fotografie: Ivan Opát


Pohľad zo svätyne do lode kostola Freska na klenbe – Narodenie Pána
Pohľad zo svätyne do lode kostola Freska na klenbe – Narodenie Pána
Pohľad do svätyne s bočným oltárom Freska na klenbe – Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Pohľad do svätyne s bočným oltárom Freska na klenbe – Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Organ z r. 1911 Freska na klenbe – Korunovanie Panny Márie
Organ z r. 1911 Freska na klenbe – Korunovanie Panny Márie
 Svätyňa – pohľad z chóru Pohľad do kostola spod chóru
Svätyňa – pohľad z chóru Pohľad do kostola spod chóru
Vitráže – Sv. rodina Ježiš sľúbi Petrovi najvyšší úrad v Cirkvi
Vitráže – Sv. rodina  Ježiš sľúbi Petrovi najvyšší úrad v Cirkvi

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |