Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Piatok 24. 03. 2017
Meniny má Gabriel

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

  kino170326
RK  
ZBKRK  
patchwork3
VJ
RK
OT
CoKdeJe
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty

 
tempo
CableConnect
SM
cvicenie
pohrebne
kominar-

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Pozvánka do kina OSTRAŽICA

Nedeľa 26.2.2017 – 15.00 hod.

ROBINSON CRUSOE
Na ostrove zvieratiek

Animovaný film, komédia  
Slovenský/ Český  dabing
Prístupnosť:   prístupný  / rodinný
Premiéra: r.2016
Vstupné 1,50 €

Dobrodružná, bláznivá komédia podľa známeho príbehu Robinsona Crusoe, tentokrát v spojení s odvážnym papagájom  Utorkom  a jeho zvieracími  priateľmi…


avfDigitalizáciu tohto kina finančne podporil AUDIOVIZUÁLNY FOND v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky…

22.2.2017    Prečítané 99x

na Bielej stope Prasatína

V uplynulú slnečnú nedeľu sme sa zišli opäť na Bielej stope Prasatína už ôsmykrát. Väčšina účastníkov boli ,,skalní,, ktorí sa každoročne zúčastňujú na tomto podujatí. Sú medzi nimi hlavne členovia cykloklubu Nižná, ktorí vedia využiť každé ročné obdobie.

Vystúpili sme smerom na Prasatín a po starej stope sme pokračovali smerom k Starej materi, kde sme sa stretli pri ohnisku, kde sme opekali slaninku a klobásové špeciality. S dobrou náladou a elánom sme sa presunuli na vlek, kde nás čakalo občerstvenie a perfektná kapustnica…

21.2.2017    Prečítané 195x

Výstraha pre okres Tvrdošín

vystraha150413Jav: Vietor
Stupeň: 2. stupeň
Trvanie javu: od 22.2.2017 10:00 do 24.2.2017 12:00

21.2.2017    Prečítané 51x

Oznam pre majiteľov garáží pri štadióne

Každú marcovú sobotu od 9 hodiny sa bude vykonávať fyzická prehliadka garáži za štadiónom v Nižnej pracovníkmi Obecného úradu.

Žiadame všetkých majiteľov garáží za štadiónom aby podľa svojich možností sprístupnili predmetné garáže v uvedenom termíne a čase…

20.2.2017    Prečítané 216x

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín /ďalej len RVPS Dolný Kubín/ podľa § 8 ods.3 písm. e/ v súlade s § 17 ods.3/ zákona NR SR č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje pri zistení a potvrdení choroby - vtáčej chrípky /aviárnej ínfluenzy/ u voľne žijúcich vtákov, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí,fyzickým osobám: vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uvedených obciach, mestách (ďalej len „chovatelia").

Je potrebné, aby vlastníci chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v našej obci vykonali súpis všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí a v písomnej   forme /chovateľ - druh a počet / nahlásiť na Obecný úrad osobne alebo písomne na mailovú adresu obec@nizna.sk

20.2.2017    Prečítané 218x

Zámer obce Nižná prenajať nebytové priestory

Obec Nižná, zastúpená Ing. Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na I. zasadnutí v roku 2017 uznesením č.2/9/2017 schválilo zámer prenajať nebytové priestory v budove s.č. 495 na ulici Nová doba Miroslavovi Škripalovi, Mieru 258, Nižná za nájomné podľa schváleného sadzobníka a to tak, že súčasné priestory, ktoré má prenajaté na prevádzkovanie vinotéky prestavbou rozšíri o cca 40 m2 za nasledovných podmienok:…

20.2.2017    Prečítané 174x

UZNESENIA z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 konaného dňa 14. februára 2017 v zasadačke OcÚ v Nižnej

Obecné zastupiteľstvo
1/2017 Berie na vedomie

 1. Prezentáciu zástupcu spoločnosti BCF, s.r.o. p. Vrbovského a podpísanie zmluvy o dodávke elektriny s touto spoločnosťou  
 2. Prednesené požiadavky občanov obce (nájomníci bytovky s.č.1020, vlastníci a budúci stavebníci domov v lokalite Orličie na Malej Orave, p. Zuzana Gondová, obyvatelia bytovky v m.č. Zemianska Dedina)
 3. Vyjadrenie p. Antónie Stiffelovej k listu – odpoveď starostu obce ohľadne organizovania hudobných podujatí v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny
 4. Rozhodnutie starostu obce o zmene rozpočtu č. 5/2016
 5. Informáciu o zasadaní krízového štábu a o vyhlásení mimoriadnej situácie na území obce Nižná v časti bezprostredného okolia mosta  ev.č. 59-091 na štátnej ceste I/59
 6. Plán hlavných úloh obce na rok 2017
 7. Plán kultúrnych akcií na rok 2017
 8. Plán akcií komisie športu na rok 2017
 9. Kontrolu uznesení OcZ
 10. Odpovede na interpelácie
 11. Žiadosti občanov a právnických osôb
 12. Stanoviská komisie výstavby, územného plánovania a dopravy a komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce ku žiadostiam občanov a právnických osôb
 13. Nesúhlasné vyjadrenie obyvateľov bytového domu s.č.485 a s.č.483 s návrhom premiestnenia plechových garáží na pozemok za obchody - zelenina a mäsiarstvo s tým, že ku ich premiestneniu na tento pozemok nedôjde
 14. Žiadosť Mgr. Mareka Regulyho o odstúpenie z členstva v komisii kultúry ku dňu 28.2.2017
 15. Podanie žiadosti o vybudovanie objektu športovej haly v obci vrátane súhlasu s podmienkami Slovenského zväzu ľadového hokeja na jej vybudovanie

20.2.2017    Prečítané 198x

Národný týždeň manželstva

vyvrcholil v Nižnej v sobotu večer. Hoci sa takáto týždňová manželská aktivita konala u nás prvýkrát a na prvé večerné stretnutia prichádzali páry nesmelo a opatrne, na svätú omšu prijalo pozvanie 70 manželských dvojíc. Ako zaznelo v úvodnej piesni „...to je láska tá srdečná, čo nás sem privábila..." Prišli, aby si pripomenuli, k čomu sa v deň svojho sobáša zaviazali a zároveň obnovili nahlas a verejne svoj manželský sľub. Prišli, aby vzdali Bohu vďaky za spoločne strávené dni a roky. Prišli,  aby prosili  o pomoc a požehnanie v ďalších radostiach i starostiach života. Niektorí sú spolu na ceste ešte iba pár mesiacov a ich spoločný život je len v plienkach, iné dvojice už prekročili prah 60 rokov kráčania jedným nerozlučným smerom, čo je závideniahodné i obdivuhodné…

19.2.2017    Prečítané 250x

Farské oznamy 19. februára 2017

FO485x126

Liturgický kalendár týždňa:

NEDEĽA: SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Utorok: Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi; ľub. spomienka
Streda: Katedra sv. Petra, apoštola; sviatok
Štvrtok: Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka; spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu
NEDEĽA: ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

18.2.2017    Prečítané 324x

Už ste dnes hlasovali?

zihadielko-c

Do hlasovania o ihrisko Žihadielko sa môže celé Slovensko zapojiť  do 28. februára 2017. Desať miest s najvyšším počtom hlasov získa nové Lidl ihrisko Žihadielko a možno jedno z nich bude práve vo vašom okresnom meste…

17.2.2017    Prečítané 62x

Oznámenie o zasadnutí zhromaždenia URBÁRU

   URBÁR, pozemkové spoločenstvo, 027 43 Nižná so sídlom Družstevná 510, 027 43 Nižná oznamuje, že  riadne zasadnutie Zhromaždenia URBÁRU, pozemkového spoločenstva, 027 43 Nižná sa bude konať  dňa 26. marca 2017 o 15.00 hod.  v kultúrnom dome – ROTUNDA v Nižnej…

17.2.2017    Prečítané 102x

Stránka: Predošlá  1-2-3-4-5-6-7-8-... 296-Ďalšia

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |