Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Štúdia zastavanosti
„Pod Vŕškom"

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Štvrtok 29. 06. 2017
Meniny má Peter a Pavol, Petra

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

  LVO
MO
podbfs
Kotlik170708
cykpoh
NJ
CoKdeJe
obaly
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty

 
CBA
tempo
CableConnect
pohrebne
kominar-

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Nižná

Výzva na predkladanie cenových ponúk

V súvislosti so začatím verejného obstarávania projektu : „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Nižná„ financovaného cez Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Vás vyzývame v rámci prieskumu trhu na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky uvedený v predmetnej výzve, ktorá je spolu s výkazom výmer prílohou tohto listu.

Cenovú ponuku na predmet zákazky prosím zasielajte najneskôr do 7.1.2015 na adresu Obec Nižná , Nová doba 506, 027 43 Nižná, alebo na email starosta@nizna.sk.

(v prípade zaslania cenovej ponuky na email ju zašlite podpísanú a opečiatkovanú) prípadne osobne spolu s potrebnou špecifikáciou. V prípade osobného kontaktu ma prosím vopred kontaktujte na mojom tel. 0905 899 609

Ing. Jaroslav Rosina
starosta obce

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |