Farské oznamy 19. marca 2017

   

FO485x126

Liturgický kalendár týždňa:

NEDEĽA: TRETIA PÔSTNA NEDEĽA
Pondelok: Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie; slávnosť
Sobota: Zvestovanie Pána; slávnosť; deň počatého dieťaťa
NEDEĽA: ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

Sväté omše v  Nižnej:

Budúcu nedeľu:  6.30   8.00   a 10.30 hod
Ostatné dni:  ráno:  6.30 hod. v utorok až štvrtokv sobotu  o 7.00 hod.     
                    večer:  o 17.30 hod. v pondelok až v piatok;  v sobotu o 18.00 hod.

V stredu sv. omša za účasti detí; v piatok za účasti mladých – po skončení krížovej cesty

Úmysly svätých omší v Nižnej:

Ráno:

Utorok: 6.30 Za Božie požehnanie pre Margitu
Streda: 6.30 + z rodiny Droppovej a Kubincovej
Štvrtok: 6.30 + Ján Turčák a rodičia
Sobota: 7.00 Poďakovanie za 90 rokov a  za zdravie a Božie požehnanie
Nedeľa: 6.30 Na úmysel celebranta
8.00
10.30

Večer:

Pondelok: 17.30 Poďakovanie  P.B . za dožitých 60 r. Jozefa a prosba o B. pož. do ďalších rokov
Utorok: 17.30 + Martinka
Streda: 17.30 Poďakovanie Pánu Bohu za 90 rokov Márie a 65 rokov manžela.
Štvrtok: 17.30 + Michal a bratia
Piatok: 17.30 + manžel Viliam (20. výročie)
Sobota: 18.00 Poďakovanie P. Bohu za 80 r. Ľudmily a prosba o zdravie a potrebné milosti

Sväté omše v Zemianskej Dedine:

Pondelok: 16.30 Za dary Ducha Svätého pre Jozefov
Streda: 16.30 Prosba o dary Ducha Svätého pre študentov
Piatok:  17.00 + Stanislav Žuffa
Nedeľa: 9.15 Za ľud farnosti

Ďalšie oznamy:

V Nižnej * Pobožnosť krížovej cesty dnes o 14.00 h a v piatok o 17.30 h a hneď po jej skončení bude nasledovať sv. omša. * Na budúcu nedeľu prosíme ženy, aby si pripravili pobožnosť krížovej cesty. * Vo štvrtok o 15.00 h Korunka k Božiemu milosrdenstvu a adorácia do večernej sv. omše.   * Upratovanie kostola tento týždeň: Skupina č. 10, z domov číslo 177 - 200; vedúca skupiny  p. Anna Sitáriková.

V Nižnej a Zemianskej Dedine: * Na budúci týždeň zo soboty 25.3. na nedeľu 26.3.  je zmena času. V noci o 2.00 hod. si hodiny posúvame na 3.00 hod. a spíme o hodinu menej. Oznamy OCM: * Občianske združenie V.I.A.C. organizuje v pondelok 20.3.2017  o 18.00 hod  v Dome kultúry v Trstenej 4. ročník inšpiratívnej konferencie K.R.O.K. Stretnutie so zaujímavými hosťami, ktorých príbehy sú plné pozitívnej inšpirácie. Zoznam hostí, medzi ktorými je napríklad Lukáš Latinák či Zuzana Hlávková, i ďalšie informácie nájdete na www.ozviac.sk. Vstupenky v cene 4,- € bude možné kúpiť na mieste. * V pondelok 20.3. v Námestove o 18:45 a v utorok 21.3. o 18:00 v Trstenej pozývame záujemcov o poznávanie Božieho slova na Biblický večer. Viesť ho bude tradične sr. Fides, riaditeľka Katolíckeho biblického diela. * Na budúcu nedeľu 26.3. pozývame na ďalší modlitebný večer MIlosrdný. O 17.30 h vo farskom kostole v Trstenej budeme prosiť za Oravu modlitbou ruženca, o 18.15 pokračujeme svätou omšou a adoráciou. Spoločne chceme žehnať tomuto kraju a ľuďom, čo tu žijú.

V Zemianskej Dedine: * Pobožnosť krížovej cesty dnes o 14.00 h a v piatok o 16.30 h a hneď po jej skončení bude nasledovať sv. omša .* Upratovanie kostola tento týždeň: p. Ľudmila Bolibruchová a Veronika Bolibruchová.

Farské oznamy vo formáte pdf.pdf-ico.png18.3.2017