Našiel sa zväzok kľúčov

   

kluce170224Na hrádzi pri štadióne sa našiel zväzok kľúčov s príveskom BMW

Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade, referáte kultúry ( tel.č.: 5309788 ) v úradných hodinách.20.3.2017