Farské oznamy 17. apríla 2017

   

FO485x126

Liturgický kalendár týždňa:

PONDELOK: VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Utorok až sobota: Dni Veľkonočnej oktávy
NEDEĽA: DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA –
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Sväté omše v  Nižnej:

Budúcu nedeľu:  6.30,  8.00   a 10.30 hod
Ostatné dni:  ráno: 
6.30 hod. v utorok, stredu a vo štvrtok;
                             
v sobotu  o 7.00 hod.
                  večer: o 18.30 hod. v utorok, štvrtok a v piatok;
                              v sobotu o 15.00 hod. s vysluhovaním sviatosti manželstva.
                V stredu je svätá omša za účasti detí o 17.30 hod.

Úmysly svätých omší v Nižnej:

Ráno:

Utorok: 6.30 + v rodine Kuboš - Harušák
Streda: 6.30 Za Božie požehnanie pre členov ruže Škapuliarskej Panny Márie
Štvrtok: 6.30 Za Božiu pomoc a ochranu na misijnej ceste pre dcéru s rodinou
Sobota: 7.00 + František a Ida Šurinoví
Nedeľa: 6.30 Na úmysel celebranta
8.00
10.30

Večer:

Utorok: 18.30 Poďakovanie Pánu Bohu za 90 rokov
Streda: 17.30 Za Božie požehnanie pre členov ruže sv. Bernadety
Štvrtok: 18.30 + Vladimír Bugeľ, Anton a Štefan
Piatok: 18.30 + Miroslav Pazúrik
Sobota: 15.00 Na úmysel – za Benjamína a Silviu

Sväté omše v Zemianskej Dedine:

Streda: 17.30 + Cyril Koválik
Piatok:  6.15

Poďakovanie Pánu Bohu za 45 r. manželstva a
prosba o B. milosti pre celú rodinu

Nedeľa: 9.15 Za ľud farnosti

Ďalšie oznamy:

V Nižnej:*Vo štvrtok o 15.00 h Korunka k Božiemu milosrdenstvu a adorácia do večernej sv. omše. * Odchod autobusu do Krakova na Božie milosrdenstvo bude v sobotu o 16.00 h z autobusového nástupištia. * Upratovanie kostola tento týždeň: skupina č. 14, z domov  číslo 320 – 348Farkašovského ulica vedúca skupiny  p. Anna Maceková.

V Nižnej a Zemianskej Dedine: * Na budúcu nedeľu po pobožnosti bude v kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí.

V Zemianskej Dedine: * Upratovanie kostola tento týždeň: p. Helena Dedinská Rolincová.

Farské oznamy vo formáte pdf.pdf-ico.png16.4.2017