Riaditežské vožno pre žiakov 1. - 4. ročníka

   

Riaditežstvo ZŠ s MŠ V Nižnej udežuje na piatok 21.04.2017 ,,Riaditežské vožno" pre žiakov 1. - 4. ročníka z organizačných dôvodov. V prípade potreby bude otvorený školský klub v čase od 07.30 hod do 14.00 hod…

Riaditežstvo ZŠ s MŠ Nižná

 20.4.2017