Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Štúdia zastavanosti
„Pod Vŕškom"

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Štvrtok 29. 06. 2017
Meniny má Peter a Pavol, Petra

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

  LVO
MO
podbfs
Kotlik170708
cykpoh
NJ
CoKdeJe
obaly
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty

 
CBA
tempo
CableConnect
pohrebne
kominar-

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

UZNESENIA z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 konaného v dňoch 20. júna 2017 v zasadačke OcÚ v Nižnej

Obecné zastupiteľstvo

17/2017     Berie na vedomie

 1. Správa o činnosti DPO Nižná a DHZO Nižná
 2. Kontrolu uznesení OcZ
 3. Odpovede na interpelácie
 4. Žiadosti občanov a právnických osôb
 5. Stanoviská komisie výstavby, územného plánovania a dopravy ku žiadostiam občanov a právnických osôb
 6. Záznam hlavnej kontrolórky k hospodáreniu obce Nižná k 31.12.2016
 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Nižná za rok 2016  
 8. Záznam hlavnej kontrolórky z kontroly zmlúv o nájme nebytových priestorov a z kontroly úhrad nájomného za rok 2016 

Body 1-8  prítomní: 7…

27.6.2017    Prečítané 143x

Ukončenie vysielania MMDS

Obec Nižná, ako prevádzkovateľ rádiových zariadení MMDS, informuje užívateľom služby, že

k 30.6.2017 ukončuje vysielanie televízneho signálu MMDS.

K ukončeniu vysielania sme pristúpili z dôvodu nevyhovujúceho technického vybavenia a nerentabilného prevádzkovania…

26.6.2017    Prečítané 67x

Výlet predškolákov

20.06.2017 sme s predškolákmi z Nižnej strávili príjemné dopoludnie v Liptovskej Sielnici. Komplex Villa Betula sa stal pre deti rozprávkovým rajom. S dobrou náladou ich privítali veselé animátorky, ktoré ich sprevádzali celým dňom. Prechádzali rôznymi atrakciami ako skákanie na trampolíne a v skákacom hrade, spúšťali sa na lanovke, vozili sa na kárach, tancovali v indiánskom stane. Nebáli sa ani veľkej  „ tarantuly “ , na ktorej si vyskúšali svoju odvahu a obratnosť…

26.6.2017    Prečítané 93x

Zber papiera

V dňoch 27. - 28.06.2017 (utorok - streda) bude v areáli Základnej školy zber papiera. Kontajner bude pristavený v utorok 27.06. od 11.00 hod do stredy 28.06. do 15.30 hod.

26.6.2017    Prečítané 28x


2. ročník Letného výstupu na Ostražicu

OKST170626Turistický oddiel pri TJ Nižná a obec Nižná pozývajú všetkých záujemcov na 2. ročník letného výstupu na Ostražicu spojeneho so spoločným opekaním pri Hldočíne.
Kedy: sobota 1.7.2017
Trasa: Nižná – Ostražica – dolina Hldočínu a späť. Celková dĺžka trasy je asi 10km
Štart: 10:00 z AS Nižná…

26.6.2017    Prečítané 84x

Farské oznamy 25. júna 2017

FO485x126

Liturgický kalendár týždňa:

NEDEĽA: DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Streda: Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka; spomienka
Štvrtok: Slávnosť Sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok -
zaväzuje nás na účasť na sv. omši ako v nedeľu a kľud od všetkých prác
NEDEĽA: TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

24.6.2017    Prečítané 338x

Prerušenie distribúcie elektriny

SSE v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 27.07.2017 06:00 do: 27.07.2017 15:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude na odberných miestach ulici Závodná 459 (úplny zoznam dotknutých odberných miest je na výveskách obce a v priloženom vyrozumení

23.6.2017    Prečítané 66x

Družstvo atlétov zo ZŠ s MŠ Nižná 5. na Slovensku

V utorok 20.6.2017 sa družstvo chlapcov zo ZŠ s MŠ Nižná zúčastnilo po 1x Majstrovstiev Slovenska v atletika družstiev Základných škôl v Nových Zámkoch. Postúpili tu víťazné družstvá jednotlivých krajských súťaží v kategórii žiakov, žiačok a víťazi jednotlivých disciplín. V konkurencii 8 krajských víťazov, naši chlapci zabojovali a pri svojej premiére, na takomto podujatí, obsadili nádherné 5.miesto…

23.6.2017    Prečítané 47x

Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o používaní palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre účely emisnej inventúry pre zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií.

Na Slovensku bolo do tohto jeonorazového zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 270 obcí, medzi nimi aj Vaša obec. Do zisťovania je zaradených cca 2 100 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 1.júla do 31. augusta 2017.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom. …

23.6.2017    Prečítané 72x

NINJACUP 2017

Dňa 14. ÷ 16. 7. 2017 (piatok ÷ nedeľa) sa na futbalovom štadióne v Nižnej uskutoční 2. ročník Florbalovo - Futbalového turnaja Ninjacup. Družstvá prihlásené na turnaj odohrajú obidva športy. Víťazom sa stáva družstvo ktoré nazbiera najviac bodov v oboch športoch dohromady. Pripravený je aj Junior Ninjacup pre deti základných škôl (5. až 9. ročníka). Všetko o turnaji a registrácii nájdete na stránke www.ninjacup.sk.

V sobotu po turnaji je pripravená zábava kde výstupy skupina Gipsy Čáve. Na ďalší deň hneď v Nedeľu 16.7. zavíta na štadión do Nižnej spevák Robo Kazík (v prípade nepriaznivého počasia bude presunutý do Rotundy) aby potešil obyvateľov Nižnej. Súčasťou jeho vystúpenia bude aj odovzdávanie Benefičnej zbierky. Všetkých srdečne pozývame či už ako športovcov alebo divákov…

21.6.2017    Prečítané 117x

Jarný nohejbalový turnaj

V sobotu 17.6.2017 sa v telocvični uskutočnil jarný nohejbalový turnaj.

Výsledky:

 1. M.Trnavský – Ľ.Blahút
 2. M.Žák – R.Žuffa
 3. J.Ružbacký – Ľ.Ficek


21.6.2017    Prečítané 54x

Stránka: 1-2-3-4-5-6-7-8-... 308-Ďalšia

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |