Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Štúdia zastavanosti
„Pod Vŕškom"

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Streda 9. 08. 2017
Meniny má Ľubomíra

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

  PD2017
PMD
Pltcas2017
CoKdeJe
obaly
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty

 
CBA
tempo
CableConnect
pohrebne
kominar-

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Prerušenie distribúcie elektriny

SSE v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 05.09.2017 08:00 do: 05.09.2017 13:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude na odberných miestach obce Nižná, ulici Partizánska, Vintiška (úplny zoznam dotknutých odberných miest je na výveskách obce a v priloženom vyrozumení

7.8.2017    Prečítané 30x

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Dolnom Kubíne v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Dolný Kubín a Tvrdošín od 07.08.2017 od 09:00 hod.…

7.8.2017    Prečítané 7x

Program V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 dňa 15.8.2017 + návrh uznesení

      V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 sa uskutoční dňa 15.8.2017 o 16.00 hod. (utorok) v zasadačke obecného úradu s týmto programom:

1. Otvorenie 
2. Organizačné otázky - overovatelia, zapisovateľ, návrhová komisia
3. Zmena rozpočtu obce Nižná
4. VZN obce Nižná o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov
5. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR
6. Prenájom a zámena obecného majetku
7. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
8. Kontrola uznesení
9. Odpovede na interpelácie
10. Interpelácie
11. Žiadosti občanov a právnických osôb
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver…

7.8.2017    Prečítané 76x

Zber vyseparovaného papiera za PROTIHODNOTU

Technické služby s.r.o. v Dolnom Kubíne budú vo štvrtok 10. augusta 2017 realizovať zber vyseparovaného papiera za PROTIHODNOTU!

Miesto:  Nižná nad Oravou, Zemianska Dedina

Časový HARMONOGRAM:

14:45 - 15:05       Zemianska Dedina, autobusová zastávka
15:15 - 15:35       Nižná, tržnica na autobusovom nástupišti
15:40 - 16:00       Nižná, parkovisko pri Obecnom úrade
16:05 - 16:30       Nižná, parkovisko pri Coop Jednota v dedine
16:35 - 17:00       Nižná, Materská škola na Malej Orave…

7.8.2017    Prečítané 21x

Farské oznamy 6. augusta 2017

FO485x126

Liturgický kalendár týždňa:

NEDEĽA: PREMENENIE PÁNA; sviatok
Pondelok: Sv. Sixta II., pápeža a jeho spoločníkov, mučeníkov; sv. Kajetána, kňaza; ľub. spomienky
Utorok: Sv. Dominika, kňaza; spomienka
Streda: Sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy; sviatok
Štvrtok: Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka; sviatok
Piatok: Sv. Kláry, panny; spomienka
Sobota: Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky; Panny Márie v sobotu; ľub. spomienky
NEDEĽA: DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

5.8.2017    Prečítané 289x

Našiel sa mobilný telefón

mobil-podbielV obci Podbiel pri Studenskom moste sa našiel dotykový mobilný telefón. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Podbieli v úradných hodinách v čase od 7.30 do 15.00 hod.4.8.2017    Prečítané 31x

Brigáda - upratovanie pred Pltníckym dňom

JDS160809

Jednota dôchodcov Slovenska v Nižnej pozýva  svojich členov a ostatných dôchodcov na Brigádu – upratovanie pred Pltníckym dňom, ktorá sa uskutoční v utorok 8. augusta 2017 o 9.oo hod.…

4.8.2017    Prečítané 53x

PLTNÍCKY DEŇ V NIŽNEJ

plt2OcÚ Nižná v spolupráci s komisiou kultúry, športu, sociálnou, pozývajú na 23. ročník tradičného kultúrneho programu, ktorý bude prebiehať dňa 12.8.2017 od skorých ranných hodín do večera, pri brehu rieky Orava a  na futbalovom štadióne. Je pre vás pripravený bohatý program:…

3.8.2017    Prečítané 428x

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vzhľadom na predpokladaný vývoj počasia v nasledujúcich dňoch vyhlasujeme Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, ktoré bude platiť od 02.08.2017 od 08:00 hod. do odvolania

2.8.2017    Prečítané 35x

1. letný florbalový kemp FBK Nižná

V sobotu 29.7.2017 pripravili v areály ZŠ s MŠ Nižná, FBK Nižná a MK ŠPORT Nižná v spolupráci s Obcou Nižná a ZŠ s MŠ Nižná  1.ročník letného florbalového kempu FBK Nižná. Zúčastnilo sa ho spolu 62 účastníkov z toho 40 detí, čo bola na 1.ročník neočakávaná účasť.

Hráči FBK Nižná pripravila deťom, ktorý pozostával s nasledovných 45 min. častí:…

1.8.2017    Prečítané 143x

Naladte si svoj televízor, alebo set-top-box

Vážený zákazník, z dôvodu rozširovania programovej ponuky a skvalitňovania  príjmu televízneho signálu sa  v obci Nižná od 1.8.2017 zmení  zoznam programov. Týka sa to všetkých zákazníkov spoločnosti 3omedia, s.r.o., ako aj zákazníkov spoločnosti BSS, s.r.o., ktorým dodávame náš televízny signál.

Ak Vám niektoré programy nebudú fungovať, je potrebné si znova naladiť televízor, prípadne set-top-box. Zákazníci, ktorí si nevedia naladiť televízne prijímače alebo majú záujem o viac programov prosím kontaktujte nás na horeuvedených kontaktných údajoch. Bezplatne Vám TV prijímače, či set-top-boxy naladíme…

31.7.2017    Prečítané 132x

Stránka: 1-2-3-4-5-6-7-8-... 312-Ďalšia

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |